Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 99,90 EUR a máte dopravu ZADARMO
Úplné pravidlá a podmienky súťaže "o 30 cien Peter Legwood"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „o 30 cen Peter Legwood“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pravidla a podmínky soutěže „o 30 cen Peter Legwood“ (dále jen „soutěž“):

Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami soutěže (dále jen „pravidla“).

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

Pro Evolution s.r.o. se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 173578 jako správci (dále jen „pořadatel“). Kontaktní adresa pořadatele je Pro Evolution s.r.o. se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš (dále jen „kontaktní adresa“).

 

 1. Provozovatelem a technickým správcem soutěže je:

Pro Evolution s.r.o. se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš (dále jen „provozovatel“).

 1. Podmínky účasti:

Soutěže se mohou účastnit pouze plně svéprávné fyzické osoby, spotřebitelé, starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník“).

 1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2019 00:00:00 hod. do 30.6.2019 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 1. Účast v soutěži:
 2. a) Účastník se soutěže zúčastní tak, že v době konání soutěže nakoupí a zaplatí zboží Peter Legwood v minimální hodnotě 885,- Kč včetně DPH (dále také „soutěžní nákup“). Do výše soutěžního nákupu se nezapočítává případné poštovné či balné při nákupech v e-shopech či na prodejnách pořadatele.

      Za tento soutěžní nákup obdrží účastník daňový doklad (dále jen „doklad“), kterým se rozumí jak prodejka, účtenka či faktura vydaná v kamenných prodejnách obuvi Peter Legwood.

      Soutěžním kódem se rozumí: na účtence: číslo účtenky, na prodejce: variabilní symbol a na faktuře: variabilní symbol (dále jen „kód“).

 1. b) Následně účastník soutěže zaregistruje doklad s kódem. Registrace dokladu je možná zadáním kódu na internetových stránkách peterlegwood.cz/soutez nebo www.peterlegwood.sk/sutaz (dále jen „soutěžní web“).

K úspěšné registraci prostřednictvím soutěžního webu je účastník povinen vyplnit pravdivě všechna povinná pole do registračního formuláře (jméno a příjmení, email a telefonní číslo), zadat kód z dokladu a potvrdit souhlas s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů pro účely této soutěže. Za účastníka, a tedy i vlastníka dokladu je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním formuláři. Účastníci mohou použít kódy ze všech dokladů, které obdrží za jednotlivé soutěžní nákupy. Po úspěšné registraci obdrží účastník na registrační e-mail potvrzení o úspěšné registraci dokladu. Úspěšná registrace dokladu však neznamená jistotu účasti v soutěži, neboť doklad může být následně vyloučen z důvodů v čl. 9. písm. c) pravidel.

Účastníci jsou oprávněni registrovat neomezené množství kódů z dokladů, ale smí použít jednotlivý doklad a jeho unikátní kód vždy pouze k jedné registraci. V případě, že bude do akce zaslán kód příslušející konkrétnímu soutěžnímu dokladu opakovaně, jedním či více účastníky, bude do akce zařazena pouze první registrace kódu tohoto dokladu a na ostatní takové registrace nebude brán zřetel.

Registrace dokladu na soutěžním webu není zpoplatněna. Účastník soutěže je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník ze soutěže vyloučen.

Pro účely vyhodnocení soutěže je účastník identifikován na základě telefonního čísla, s nímž se zapojil do soutěže (tedy toho telefonního čísla, které uvedl v registračním formuláři při zadávání kódu na soutěžním webu). 

 1. c) Účastník soutěže je povinen uchovat všechny registrované doklady za účelem pozdějšího ověření. Nepředloží-li účastník soutěže v případě výhry originál dokladu s příslušným kódem nebo jeho scan/kopii poté, co jej k tomu pořadatel vyzval, nevzniká mu nárok na výhru v soutěži. Účastníkem registrované doklady musí být uchovány a v případě výhry předloženy ve formátu a rozsahu, v jakém byly vydány. Doklad tedy musí být celý, neporušený a údaje na něm musí být jednoznačně čitelné. V případě, že účastník předloží doklad, který neodpovídá podmínkám uvedeným v těchto pravidlech, účastníkovi nevzniká nárok na výhru v soutěži.
 2. Výhry v soutěži:
 3. a) Hlavní výhry pro 3 výherce:

3x obuv Peter Legwood Evolution 1 (v hodnotě 2690Kč)

(dále jen „hlavní výhra“)

 

 1. b) Další výhry pro 27 výherců:

         5x obuv Peter Legwood dle vlastního výběru v hodnotě 1345Kč
              11x tričko Peter Legwood
              11x ponožky Peter Legwood

         (dále jen „vedlejší výhry“)

 

(dále společně jen „výhry“)

 

 1. Mechanika soutěže pro získání výher:

Výherci výher budou vylosováni po ukončení soutěže, nejpozději však do 7 pracovních dní od ukončení soutěže, s tím, že o losování bude pořízen písemný protokol. Do losování budou zařazeny všechny platně zaregistrované kódy dokladů, které následně nebyly vyloučeny ze soutěže z důvodů uvedených v čl. 5. písm  b) a čl. 9. písm. c) pravidel.

 

 

 1. Oznámení a předání výhry:
 2. a) Výherce výhry bude kontaktován na soutěžním telefonním čísle nejpozději do 72 hodin od losování. Pořadatel sdělí výherci přesný postup předání, který je výherce povinen respektovat. O předání výhry bude sepsán předávací protokol, který je výherce povinen potvrdit. Výherce je povinen předložit doklad nebo jeho kopii/scan s výherním kódem. V případě, že výherce nepředloží doklad nebo jeho kopii do sedmi dnů od vyžádání, nárok na výhru nevzniká. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce postupem uvedeným v čl. 7. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
 3. b) Výherci výher budou kontaktováni na soutěžním telefonním čísle nejpozději do 72 hodin od losování. Výherce bude požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení a celá adresa na území ČR) na email info@pro-evolution.cz. Výherci vedlejších výher mohou být zároveň s oznámením o výhře vyzváni, aby zaslali emailem scan (kopii) dokladu s výherním kódem. Nárok na vedlejší výhru v soutěži výherci vzniká až okamžikem kladného výsledku kontroly příslušného dokladu.

Výhry budou rozesílány, případně se domluvíme s výherci na předání výhry osobně v některé z prodejen, jednou týdně výhercům, kteří řádně zaslali své kontaktní údaje a v případě vyzvání zaslali scan (kopii) dokladu s výherním kódem. Všechny výhry budou odeslány oprávněným výhercům nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže.

V případě, že výherce nepředloží doklad nebo jeho kopii do sedmi dnů od vyžádání, nárok na výhru nevzniká. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce postupem uvedeným v čl. 7. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

Pořadatel ani provozovatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky s výhrou. Výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch pořadatele.

 

 1. c) Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, výhrou nebo v souvislosti s používáním výhry.

Účastníci soutěže dokončením registrace výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště, případně fotografie z předání výhry může být uveřejněna na www.peterlegwood.cz; www.peterlegwood.sk či sociálních sítích pořadatele v případě, že se stanou výherci v soutěži. 

 1. Práva a omezení
 2. a) Předložení originálu či kopie/scanu výherního dokladu je nutnou podmínkou vzniku nároku na výhru a jejího předání. Nepředloží-li výherce originál dokladu či jeho kopii/scan poté, co jej k tomu pořadatel vyzval, a to nejpozději do 7 dnů od vyzvání a oznámení výhry, nárok na výhru nevzniká, a ta propadá pořadateli. Ustanovením v předchozí větě se pořadatel nevzdává práva požadovat po výherci originál dokladu, a to zejména v případě pochybností o pravosti kopírovaného/scanovaného dokladu či jiných pochybností ohledně nároku na výhru.

Výherce je v takovém případě povinen předložit pořadateli originál dokladu do 7 dnů od vyzvání, jinak ztrácí nárok na výhru, a ta propadá pořadateli, který může postupovat novým losováním dle čl. 7. Stejné následky má i skutečnost, že účastník předloží pořadateli doklad, který nesplňuje náležitosti stanovené těmito pravidly, zejm. jejich čl.5. bod c).

 1. b) Pokud bude účastník soutěže podezřelý z nepoctivého jednání v rámci soutěže nebo z jakéhokoliv jiného jednání v rámci soutěže, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází pravidla, bude takový účastník ze soutěže vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru, tento nárok ztrácí. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.
 2. c) Vyobrazení výhry na dokumentech souvisejících se soutěží, internetových stránkách, případně jinde, je pouze ilustrativní. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla nebo výhru v soutěži při zachování její hodnoty (viz čl. 11. Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není možné požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplacení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast neshodující se s těmito pravidly se považuje za neplatnou. Doklad bude odmítnut a posouzen jako neplatný, jestliže bude padělaný, pokud nebude ověřitelný kód z dokladu, či nebude-li doklad splňovat náležitosti uvedené v čl. 5. bod c) těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo neuznat za platné i doklady, které byly odcizeny, získány podvodem nebo jiným porušením pravidel, zákona či dobrých mravů. Doklady považované za neplatné nelze považovat za výherní.
 3. Účast v soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
 4. a) Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník soutěže tím zároveň dává pořadateli soutěže, jakožto správci osobních údajů, svůj výslovný souhlas, aby dle specifikací uvedených v těchto pravidlech a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje specifikované níže.

Budou zpracovávány následující osobní údaje:

- jméno a příjmení;

- bydliště

- telefonní číslo;

- email.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: 

- vyhodnocení soutěže;

- předání výhry;

- kontroly splnění podmínek soutěže (zejména kontroly dokladu s kódem).

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nejdéle 3 roky od zahájení soutěže.

 

 1. b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Pro Evolution s.r.o. se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 173578 jako správce. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka soutěže zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje účastníka soutěže vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas je dobrovolný a může být účastníkem soutěže písemně odvolán na kontaktním e-mailu pořadatele (viz písm. d) nebo doporučeným dopisem na sídlo Pořadatele; v případě odvolání souhlasu však končí účast účastníka v soutěži.
 2. c) Účastník soutěže má dle Nařízení tato práva vztahující se ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů:

 - právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů;

 - právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu zpracování osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli (pokud o takovou informaci účastník požádá, je pořadatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat);

- právo, v případě, že účastník zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby pořadatel takto vzniklý stav odstranil;

- právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

- právo podat stížnost;

- právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

- právo na omezení zpracování;

- právo na přenositelnost osobních údajů;

- právo vznést námitky, včetně námitky proti přímému marketingu;

- veškerá další práva přiznaná mu Nařízením. 

 1. d) Účastník může kdykoliv souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat na e-mailu info@pro-evolution.cz či písemně na adrese sídla pořadatele, kde je možné uplatnit také ostatní práva účastníka. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na pořadatele na jeho adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@pro-evolution.cz. Na tomto e-mailu může účastník podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník podat stížnost.
 2. e) Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. f) Podrobnější informace ohledně politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů pořadatele naleznete na https://www.peterlegwood.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. a) Soutěž se řídí výhradně těmito pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na soutěžním webu. Originál je uložen na kontaktní adrese pořadatele.
 3. b) Každý účastník soutěže se účastní soutěže s vědomím, že může požadovat výhru pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si pořadatel vyhrazuje právo účastníka ze soutěže bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).
 4. c) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem, je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 5. d) Pořadatel ani provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v soutěži či v souvislosti s předáním a užíváním výhry.
 6. e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
 7. f) Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 8. g) Neuplatněná výhra, kterou si výherce neuplatní či nevyzvedne, propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele.
 9. h) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, soutěž odložit, zkrátit dobu trvání soutěže, přerušit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jinou cenu v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebude dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde ke změnám v těchto pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním pravidel bude dostupný na soutěžním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 10. i) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

 

Pro Evolution s r.o.


Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk